Bất kỳ thập huyền

Ngoạn Gia Xuyên Việt Chính Nghĩa

Tên Truyện: Ngoạn Gia Xuyên Việt Chính Nghĩa
Mô Tả: An Nam xuyên việt đến Dị Giới Mê Vụ Đại Lục, đã trở thành một cái có được người chơi hệ thống hi hữu tinh anh NPC. Có thể hắn lại vẫn có một khỏa thuộc về người chơi tâm. Tuy ta nhiệt tình yêu gây sự, trắng trợn, nhưng ta là tốt người chơi, bị thế giới này sở chiếu cố chính nghĩa đồng bọn. —— hiện tại ta mang theo nhiệm vụ chính tuyến, với tư cách là một cái chính ngh