Võng Du: Ta Thật Sự Là Một Phụ Trợ

Tên Truyện: Võng Du: Ta Thật Sự Là Một Phụ Trợ
Mô Tả: Nhìn nằm chết Ác Mộng CấpBOSS, mọi người đều lăng loạn. “Cái này cũng có thể một mình đấu chết?” “Ta đi, đây thật là cái phụ trợ sao?” Tô Tiểu Nghịch nhặt hết tán lạc trang bị, quay đầu cười nói: “Không sai, ta thật chỉ là một cái phụ trợ.” “...” 【 keng, đơn sát Ác Mộng CấpBOSS nhiệm vụ hoàn thành, thu được... 】 Bắt đầu thu được ngưu bức lòe lòe Ngón Tay Vàn