Bành Trướng Đích Cô Cô Cô

Ta Có Thể Nhìn Đến Khí Vận Tuyến

Tên Truyện: Ta Có Thể Nhìn Đến Khí Vận Tuyến
Mô Tả: Làm tân thời đại ưu tú tiến tới tiểu thanh niên Mặc Tiểu Bạch cho tới bây giờ không tin trên trời rớt bánh nhân, cắm sào chờ nước các loại chuyện tốt . Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện mình có thể chứng kiến số mệnh tuyến . Theo màu đỏ vận may tuyến tìm kiếm bảo vật . Tránh né màu đen vận rủi tuyến tránh khỏi nguy hiểm . Vì vậy, cứng rắn nhiệt hạch Âu hoàng thượ