Bàng Giải Thối Tử

Kỵ Binh Băng Hà Đều Là Ngươi

Tên Truyện: Kỵ Binh Băng Hà Đều Là Ngươi
Mô Tả: Zhihu trên có như vậy một cái đứng đầu đề tài —— cùng minh tinh làm đồng học là loại như thế nào thể nghiệm? Có một cái trả lời điểm khen ngợi tính ra cao tới mười vạn sau, bên trong miêu tả làm hồng thần tượng nam tinh Hứa Hàn Phong cao trung khi nhất đoạn chuyện cũ. Câu chuyện cuối cùng, vị kia nặc danh người sử dụng dán lên một tấm ảnh chụp, trong ảnh chụp nam hài nữ hài t