Bán Bộ Thương Tang

Cái Này Đại Lão Có Chút Cẩu Thả

Tên Truyện: Cái Này Đại Lão Có Chút Cẩu Thả
Mô Tả: Làm một tên xuyên qua nhân sĩ, Lâm Xuyên tại xuyên qua ban đầu trải qua, nói ra có chút bi thảm, vừa mới xuyên qua liền bị chẩn đoán được bệnh nan y, lại không có hiển hách thân thế kề bên người... Thế nhưng, kỳ thật hắn trôi qua coi như không tệ, bốn năm học viện kiếp sống sau khi kết thúc, đang chuẩn bị thành làm cái thế giới này một tên mới xã súc, mục tiêu là tại trong vòng mườ