Bạch Sắc Thập Tam Hào

Phấn Đấu Niên Đại

Tên Truyện: Phấn Đấu Niên Đại
Mô Tả: Trở lại năm 1998, một người bình thường từng trải qua thăng trầm, mệt mỏi, từng khóc qua hy vọng có thể làm từng bước bắt đầu đuổi kịp thủy triều của thời đại. P/s: Truyện của Bạch Sắc thì không có gì bàn, main thông minh, kiên trì, có logic, nvp IQ đều là bình thường, không não tàn, truyện diễn tiến khá chậm. Cvter mong các bạn đọc truyện Đô thị thì nhớ là mình đọc truyện Tàu