Sở Thị Chuế Tế

Tên Truyện: Sở Thị Chuế Tế
Mô Tả: Đại Sở hoàng đế một đạo tứ hôn thánh chỉ, bá khí đem "Tiểu Hôn Hầu Sở Thiên Tú" đưa đến quân quyền ngập trời Bình Vương Phủ, lên làm cửa người ở rể!