Cái Thế Song Hài

Tên Truyện: Cái Thế Song Hài
Mô Tả: Giang hồ trên đường vừa đi vừa nghỉ Mở ra tuổi nhỏ phiêu bạt hồi ức Bây giờ đi qua thế gian này, tất cả lưu luyến Phong thổi lên lúc trước. Tên sách như các vị thấy —— «Cái Thế Song Hài», xem như là một bản song nhân vật chính tiểu thuyết võ hiệp đi.