Thứ Nguyên Chi Môn

Tên Truyện: Thứ Nguyên Chi Môn
Mô Tả: Ta muốn cởi gió về hướng bắc, Hiên Viên tuyết rơi tựa bão gầm Ta muốn mượn thuyền chèo ra đông, Tiên tử yểu điệu đứng đón gió. Ta muốn đạp mây ngàn vạn dặm, Rồng ngâm miếu đường làm gì ta? Đỉnh Côn Lôn tắm trong nắng sớm, Tận cùng biển cả thấy núi xanh. Vạn dặm trường phong yến trở về Không thấy chân trời người không về” Truyện thuần Y Y là chính, hậu cung với dàn h