Hải Tặc: Ta Bị Robin Đào Ra

Tên Truyện: Hải Tặc: Ta Bị Robin Đào Ra
Mô Tả: 【 Faloo tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Hải tặc: Ta bị Robin móc ra ) Raulin xuyên việt rồi, đi vào hải tặc thế giới đồng thời khóa lại một món tên là chết liền thành thần hệ thống, bắt đầu từ đó hắn điên cuồng thành thần một đời! Tại trong lửa nhảy qua địch, cũng tại trong nham tương cua qua tắm; Từng từ vạn mét Skypiea nhảy xuống, đã từng lặ