Các Ngươi Luyện Võ Ta Làm Ruộng

Tên Truyện: Các Ngươi Luyện Võ Ta Làm Ruộng
Mô Tả: Linh khí khôi phục, võ đạo thịnh hành, siêu phàm giác tỉnh, giang hà biểu thị nửa điểm cũng không hoảng hốt, người mang nông trường hệ thống, làm ruộng liền có thể mạnh lên. Tu luyện quá chậm làm sao bây giờ? Không hoảng hốt, chủng điểm dưa leo ăn. Dưa leo công hiệu: Thanh nhiệt giải độc (giải bách độc),kiện não an thần (đề bạt tinh thần lực),cường thân kiện thể (gia tăng t