Ái nhân hỏa thương thủ

Pokemon Chi Tính Cách Đại Sư

Tên Truyện: Pokemon Chi Tính Cách Đại Sư
Mô Tả: (20 19 vui sướng nhất nhẹ nhõm Pokemon văn ) Nguyện Thanh Long chỉ dẫn ngươi tại mười điểm pháp lực giá trị thời điểm câu lên nhất chỉnh Thiên Ngư! "Ta xuyên việt?" "Vì cái gì còn có mảnh tính cách bảo thủ cá ướp muối Vương tại trên người của ta nhảy disco?" Dương ngự lặng yên thở dài một hơi. "Đi thôi, cá ướp muối Vương, Thunderbolt, điện giật chết hắn nha!" ... Đây đ