Thông tin truyện

Ta Thiên Phú Toàn Tăng Thêm Lực Lượng

"Hà Mộc! Ngươi một quyền này cùng cân giá loại tính toán đơn vị hoàn toàn kéo không lên quan hệ, ngươi vì sao muốn gọi nó Thập Cân Chi Quyền?""Há, là như vậy, một quyền này ra ngoài, ta tại chỗ gầy mười cân, cho nên gọi nó Thập Cân Chi Quyền."

Danh sách chương

Danh Sách Truyện