Thông tin truyện

Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Mới Chức Nghiệp

Thể nghiệm tích tích tài xế, ban thưởng Pagani Zonda một cỗ.Thể nghiệm đại học lão sư, ban thưởng mười tòa nhà.Thể nghiệm ông chủ, ban thưởng 1 tỷ.Thể nghiệm . . .Quyển sách lại tên: « người yêu thích ta vì cái gì tốt như vậy »PS: Ai đoc ở trang metruyenchu thì cho mình xin ít hoa và kẹo : v

Danh sách chương

Danh Sách Truyện