Thông tin truyện

Ta Là Làm Sao Làm Thần Hào

Thể loại:

Đô Thị

Ta Là Làm Sao Làm Thần Hào

27 tuổi, còn có thể bắt lấy thanh xuân cái đuôi Tỉnh Cao được một tấm vô hạn ngạch độ thẻ ngân hàng.Đặc sắc nhân sinh như vậy bắt đầu.Nhưng hắn phát hiện, một cái chân chính thần hào không thể chỉ sẽ bỏ tiền, mà là cần toàn phương vị tăng lên bản thân . . .

Danh sách chương

Danh Sách Truyện