Thông tin truyện

Ta Đoạt Xá Thái Dương Thần

Khương Hạo xuyên qua đến dị giới, còn đoạt xá Thái Dương Thần, chỉ là cái này Thần tại dị giới người người kêu đánh.Nhưng không có việc gì, ta có thể vừa đi vừa về xuyên.Thế là dị giới có thêm một cái vô cùng cường đại Tân Thần.Thế giới hiện thực bên trong thần thoại một lần nữa giáng lâm.--------------------------P/s: phía sau màn hắc thủ văn

Danh sách chương

Danh Sách Truyện