Thông tin truyện

Ta Đồ Đệ Vô Địch

Ta quyết định tìm một cái đồ đệ .Tư chất nha, cùng ta không sai biệt lắm liền tốt .Chỉ có dạng này, mới có thể kế thừa ta tuyệt học .Sau đó, có 1 thiên, ta ném lội rác rưởi, nhặt được cái bé con .Nuôi lớn .Hắn tư chất, cũng vẫn được .Tu luyện ba năm, miễn cưỡng tính cái Lục Địa Thần TiênKhông nên không nênKhông thể dạng nàyTa muốn nói cho hắn biết, hắn tư chất thường thường không có gì lạ .Không thể kiêu ngạo tự mãn .AiCũng không biết, ta còn có thể "Lừa gạt" bao lâu .« vô địch thường ngày văn, nhân vật chính là đồ đệ »

Danh sách chương

Danh Sách Truyện