Thông tin truyện

Ta Có Thể Phục Chế Vạn Tộc Thiên Phú

Trọng sinh đi qua, chưởng huyết chi Thánh Châu, phân tích tất cả huyết dịch.Cho ta một giọt thánh báo huyết, ta có thể nhanh như chớpCho ta một giọt Thánh Hùng huyết, năng lực ta nát sơn hàCho ta một giọt Thánh Long huyết, ta có thể bay lượn Thiên Địa ...Chỉ cần một giọt máu, ta tức là tôn!main trọng sinh về thời niên thiếuđời trước là Huyết Tôn , truyện ko hệ thống nhaGần 900cNói chung là main có Thánh Huyết Châu có khả năng lấy thiên phú Linh Thú cho mình sử dụngCảnh giới đầu :Ở Lam Vân giới, tu sĩ đẳng cấp chia làm Luyện Khí cảnh, Linh Nguyên cảnh, Kết Tinh cảnh, Chú Thai cảnh, Linh Thai cảnh năm cái đại cảnh giới. Trong đó Luyện Khí cảnh, chia làm 1 đến 10 trọng.Mỗi ngày 20-50 c tùy rảnh , bạo nếu có đậu nha

Danh sách chương

Danh Sách Truyện