Thông tin truyện

Ta Có Thật Nhiều Phục Sinh Tệ

PS: Tác giả là người mới nên câu chữ lung tung, ngắt câu loạn xạ nên mn đọc thông cảm. sách đầu tay của tácTiên lộ mạn mạn, duy kiếm làm bạn .Ta gọi Giang Lâm, là cái 3 hảo thiếu niên .Hiện tại màLà cái người trong ma giáoA, còn có 999 99 cái phục sinh tệ.Cuối cùng cũng có 1 thiên, nàng phá vỡ Ma giáo cửa lớn, giơ kiếm chất vấn ta .Ta chậm rãi rót cho mình chén trà, lạnh nhạt nói:"Yêu "Tu sĩ cảnh giới tổng cộng chia làm mười lăm cảnh, phân biệt là

Hạ năm cảnh: Lên núi năm cảnh Đồng Bì, Thảo Căn, Liễu Gân, Cốt Khí, Trúc Lư,

Trung năm cảnh: Động Phủ, Quan Hải, Long Môn, Kim Đan, Nguyên Anh ( Địa Tiên ),

Thượng năm cảnh: Ngọc Phác, tiên nhân, phi thăng, Thất Truyền nhị cảnhVũ phu chia làm cộng mười cảnh phân biệt là:

Luyện thể tam cảnh: Nê Phôi cảnh, Mộc Thai cảnh, Thủy Ngân cảnh.

Luyện Khí tam cảnh: Anh Hùng cảnh, Hùng Phách cảnh, Võ Đảm cảnh.

Luyện thần tam cảnh: Kim thân cảnh, Vũ Hóa cảnh, Đỉnh Núi cảnh

Đệ thập cảnh: Võ Thần cảnh ( Võ Thần cảnh chia làm ba tầng )

Danh sách chương

Danh Sách Truyện