Thông tin truyện

Ta Có Năm Mươi Bốn Tấm Thẻ Anh Hùng

Xuyên đến anh hùng thế giới, ta có một bộ anh hùng bài.Na Tra, Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không, Poseidon, Athena, Apollo. . . Saitama, Uzumaki Naruto, Luffy, Nami, saber, Iron Man, Spider Man, Thần Sấm, Người Khổng Lồ Xanh. . . Hạng Vũ, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân, Điêu Thuyền. . . Lý Tiêu Dao, Cảnh Thiên, Cloud, Tifa. . . Những thứ này đều là ta trên thẻ bài anh hùng.Thức tỉnh Saitama thức phương thức tu luyện.Làm một cái hít đất, sức mạnh +1, squat 10 lần, sức mạnh +10, sit-up 100, sức mạnh +100, chạy cự li dài 1000 km, sức mạnh +1000. . .Thức tỉnh Kim Cương La Hán thức phương thức tu luyện.Gõ một hồi mõ, phòng ngự +1, mõ 10 lần, phòng ngự +10, mõ 100, phòng ngự +100, mõ 1000, phòng ngự +1000Thức tỉnh Kakalot thức phương thức tu luyện.Gần chết một lần, sức mạnh tăng vọt 60%, gần chết mười lần, sức mạnh tăng vọt 600%, gần chết 100 lần, sức mạnh tăng vọt 6000%Thức tỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thức phương thức tu luyệnHỏa đốt một giây, Hỏa Nhãn Kim Tinh hoàn thành 1%, hỏa đốt 10 giây, Hỏa Nhãn Kim Tinh hoàn thành 10%, 100 giây, chúc mừng ngài hoàn thành rồi Hỏa Nhãn Kim Tinh tu luyện!Thức tỉnh Kamado Tanjirō thức phương thức tu luyệnHô, chúc mừng ngài học được Hơi Thở của Nước, vù vù, chúc mừng ngài nắm giữ Hinokami Kagura!(sách này có nam nữ chủ cảm tình hí, không thích chớ vào)

Danh sách chương

Danh Sách Truyện