Thông tin truyện

Ta Có Một Đại Thế Giới

Cao Cảnh ngoài ý muốn đạt được một viên neo đồng.Neo đồng thần kỳ này có thể đem hắn truyền tống đến một thế giới khác.Một cái đại thế giới, lớn gấp 10 lần thế giới!Nhân sinh của hắn bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện