Thông tin truyện

Ta Bắt Đầu Nhặt Được Chí Bảo

Thiếu niên thiên tài Địch Thanh, một khi bị bạn gái phản bội, đan điền phá vụn, tu vi mất hết.Nhưng bất ngờ mở ra Hồng Mông Chí Cao Bảo Giám.Địch Thanh: "Lý Quỳnh Ngọc, ta hiện tại ngưu bức, ngươi sợ sao?"Lý Quỳnh Ngọc: "Địch Thanh ca ca, ta sợ, ta hối hận, ngươi có thể tha thứ ta sao?"Địch Thanh trở tay một chiêu kiếm, Lý Quỳnh Ngọc dung nhan hủy diệt sạch, đan điền sụp xuống.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Địch Thanh từ đó kết hôn truyện, bại đường, ép Thánh Nữ, trấn Ma Nữ.Địch Thanh Võ Đạo Đỉnh Cao con đường.Đem từ Đại Ân Quốc bắt đầu.