Thông tin truyện

Siêu Cấp Con Rể

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Siêu Cấp Con Rể

Ở rể ba năm, tất cả mọi người cho rằng có thể cưỡi tại trên đầu ta. Mà ta, chỉ đợi nàng dắt tay ta, liền có thể cho nàng toàn bộ thế giới. Tân thư thời điểm một ngày hai canh, lên giá phía sau canh ba. Ưa thích ủng hộ nhiều hơn, điểm cái cất giữ, cảm ơn các vị đại lão.PS: Kịp tác giả

Danh sách chương

Danh Sách Truyện