Thông tin truyện

Quỷ Tam Quốc

Thể loại:

Lịch Sử

Quỷ Tam Quốc

Một cái tiểu viên chức xuyên việt, Vô Tài Vô Quyền Vô Thế, là như thế nào tại Tam Quốc các lộ Ngưu Nhân ở giữa đi ra chính mình đường? Kiêu hùng vẫn là anh hùng, mỹ nữ vẫn là giang sơn, âm mưu vẫn là dương mưu, vương đạo vẫn là bá đạo? Chậm rãi một đường đi Tam Quốc, ngươi sẽ phát hiện nếu Tào Tháo không có làm hiến đao, Lưu Bị không riêng sẽ khóc, Tôn Quyền thăng bằng có thuật, cùng đi gặp một lần Lữ Bố Quan Vũ võ nghệ...

Danh sách chương

Danh Sách Truyện