Thông tin truyện

Pháp Thuật Chân Lý

Thể loại:

Võng Du

Pháp Thuật Chân Lý

Triệu Húc trùng sinh mười năm trước, trở lại « Arthur » vừa mới mở server một khắc này.Chỉ có hắn biết, một năm sau, Địa Cầu hủy diệt, địa cầu nhân loại đều sẽ xuyên qua đến Arthur thế giới bên trong!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện