Thông tin truyện

Phấn Đấu Ở Marvel Thế Giới

Mang theo DNF Gunner chuyển chức chứng minh, xuyên qua Marvel thế giới, trở thành Continental Hotel John · Wick.Ranger, Launcher, Mechanic, Spitfire. . . Người cuối cùng cũng có vừa chết, mà có ít người, cần một điểm nho nhỏ viện trợ.Ngạch, xuyên đài.Tóm lại, chớ chọc chó của ta, ta là yêu mèo nhân sĩ.

----------------------------------

Truyện lấy Marvel MCU làm bối cảnh lồng ghép vài phim điện ảnh mỹ. đừng đi so với cốt truyện Marvel MCU gốc.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện