Thông tin truyện

Nhất Kiếm

Một kiếm chặt đứt hồng trần tình cảm, một kiếm đãng thanh tông môn ân oánMột kiếm đánh tan miếu đường quyền đấu, một kiếm phản chiếu một thân một mìnhMột kiếm cả đời một bầu rượu, cười nhìn thương sinh người trong thiên hạXưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có kiếm này lưu kỳ danh

Danh sách chương

Danh Sách Truyện