Thông tin truyện

Nguyên Tôn

Thể loại:

Huyền Ảo

Nguyên Tôn

Đại Chu hoàng tử Chu Nguyên, nguyên bản có được Thánh Long chi mệnh, lại bị địch quốc Võ Vương lấy ức vạn Đại Chu con dân làm uy hiếp, mãng tước nuốt rồng, cướp đi nó Thánh Long khí vận.Chu Nguyên nhập tổ địa, gặp Yêu Yêu; mở lại tám mạch, lại đạp hành trình.Thiếu niên chấp bút, Long Xà vũ động; bổ ra loạn thế, thắp sáng thương khung.Trong thế giới khí chưởng càn khôn, đến tột cùng là mãng tước nuốt rồng, hay là Thánh Long quật khởi? !

Danh sách chương

Danh Sách Truyện