Thông tin truyện

Ngọc Hư Thiên Tôn

Đạo chi cực, gọi là Thiên Tôn.Nắm Côn Lôn chí bảo, truyền Ngọc Thanh y bát, chưởng Ngọc Hư Thiên Cung, là vì Đại Thiên Tôn.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện