Thông tin truyện

Ngoạn Gia Xuyên Việt Chính Nghĩa

An Nam xuyên việt đến Dị Giới Mê Vụ Đại Lục, đã trở thành một cái có được người chơi hệ thống hi hữu tinh anh NPC.

Có thể hắn lại vẫn có một khỏa thuộc về người chơi tâm.

Tuy ta nhiệt tình yêu gây sự, trắng trợn, nhưng ta là tốt người chơi, bị thế giới này sở chiếu cố chính nghĩa đồng bọn.

—— hiện tại ta mang theo nhiệm vụ chính tuyến, với tư cách là một cái chính nghĩa người chơi phụng thiên mệnh tiêu diệt ngươi tà ác NPC!

Cái kia người chơi, ngươi cũng đừng chạy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại ta là một cái chính nghĩa NPC, muốn tiêu diệt ngươi tà ác người chơi...

——————

Đã có nhiều bản trăm vạn chữ trở lên bản hoàn tất tác phẩm, danh dự cam đoan.

Người chơi 1 quần đông lạnh nước cảng: 641732 671

Danh sách chương

Danh Sách Truyện