Thông tin truyện

Nghịch Thiên Đan Đế

Thể loại:

Huyền Ảo

Nghịch Thiên Đan Đế

Nhất kiếm phá thương khung, nhất kiếm vũ trường không. Người đứng giữa thiên địa, không phục ta liền làm!Duy Dịch Vĩnh Hằng sách mới, cùng tác Ngạo Thiên Thánh Đế.✯ Cvt by KOL.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện