Thông tin truyện

Nghĩ Một Chút Ngươi 0 Giờ 0 Phút

Tác giả:

Nghĩ Một Chút Ngươi 0 Giờ 0 Phút

Trong KTV lời thật lòng đại mạo hiểm, Phó Lâm đi ra ngoài thân "Không nhận thức" Chu Hựu Hựu.Chung quanh làm ồn: Không có tính không, muốn cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt.Phó Lâm biểu tình thản nhiên ngẩng đầu nói với nàng tiếng xin lỗi, tiếp theo dùng lưỡi cạy ra môi của nàng, thăm dò nhập nàng trong miệng.Chu Hựu Hựu triệt để hóa đá.Rất lâu về sau, Chu Hựu Hựu hỏi Phó Lâm: Lần đầu tiên hôn ta thời điểm là cảm giác gì?Phó Lâm không chút để ý dùng đầu ngón tay chơi tóc nàng, nói: Ngọt.Kỳ thật hắn không nói là, lần đó đại mạo hiểm hắn biết nàng liền tại bên ngoài.ps: Rất ngọt vườn trường thầm mến văn, siêu ngọt.Như cũ vẫn là SC, he, ngọt, lẫn nhau trưởng thành.