Thông tin truyện

Max Cấp Đại Lão Cũng Muốn Nỗ Lực Tu Tiên

Thể loại:

Tiên Hiệp

Max Cấp Đại Lão Cũng Muốn Nỗ Lực Tu Tiên

Cảnh Phổ xuyên qua liền max cấp, cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, văn thao vũ lược, cái gì đều được.Nhưng, rất nhanh Cảnh Phổ phát hiện, nơi này là một cái tu tiên thế giới!Có thể làm cái gì chính mình là cái phế vật phàm nhân, thiên hạ đệ nhất Kiếm Tiên cùng thiên hạ đệ nhất Đao Thánh, vì ai có thể cho mình gánh nước chẻ củi mà đánh nhau?Còn có cái kia Tiên giới đệ nhất thánh nữ cùng Yêu giới đệ nhất yêu nữ, vì ai có thể buổi sáng cho mình đưa bữa sáng mà cãi nhau?

Danh sách chương

Danh Sách Truyện