Thông tin truyện

Mạt Thế Lưu Lạc Cẩu

Mạt thế bắt đầu, một tên béo, mang theo một con cẩu, một cái loli, bắt đầu rồi bọn họ lưu lạc chi lữ!

TRUYỆN HAY:✯ Võ Thần Thánh Đế (Huyền Ảo - Hậu Cung - 1600 chương)

✯ Đại Lãnh Chúa (Huyền Ảo - Xây Dựng Thế Lực- 700 chương)

✯ Nhất Phẩm Tu Tiên (Tiên Hiệp - Hài Hước - 700 Chương)

✯ Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên (Đô Thị - Tiên Hiệp - 500 chương)

✯ Cái Này Tu Sĩ Thật Sự Không Giống Nhau

Danh sách chương

Danh Sách Truyện