Thông tin truyện

Mạnh Nhất Chưởng Môn Theo Đánh Dấu Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Ảo

Mạnh Nhất Chưởng Môn Theo Đánh Dấu Bắt Đầu

【 【 "2020 huyền huyễn Vương" chủ đề yêu cầu viết bài 】 dự thi tác phẩm 】【 tượng cát văn 】 【 hệ thống lưu 】 【 chưởng môn lưu 】 【 cười vang 】"Đinh! Đánh dấu thành công! Thu hoạch được Tiên phẩm phi kiếm Mặc Ảnh Kiếm một thanh!""Đinh! Đánh dấu thành công! Thu hoạch được 9999 tòa tiên phong!""Đinh! Đánh dấu thành công! Thu hoạch được tu chân phúc địa Côn Lôn Sơn quyền sở hữu!"Diêm Sở vượt qua trở thành tu chân thế giới bên trong một vị xuống dốc chưởng môn, lại dựa vào 【 mạnh nhất chưởng môn đánh dấu hệ thống 】, cầm thiên tài địa bảo, tiên khí thần khí cầm tới mềm tay!Bảy đại thánh địa đều cầu lấy Diêm Sở nhường ra hai khối động thiên phúc địa, yêu tộc Yêu Vương tranh nhau đem chính mình hài tử đưa cho Diêm Sở dạy bảo, thì liền tiên nữ trên trời cũng nhịn không được xuống tới nhìn một chút, này nhân giới mạnh nhất chưởng môn đến tột cùng là thần thánh phương nào!P/s: Tối nay 11h lên chương.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện