Thông tin truyện

Mang Theo Hoả Ảnh Hệ Thống Đi Dạo Đấu La

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Tri Thu hồn xuyên Đấu La Đại Lục, thành Đường Tam hàng xóm kiêm bạn thân.Vốn cho là quãng đời còn lại chỉ có thể ôm chặt lấy Đường Tam bắp đùi Diệp Tri Thu, lại tại sáu tuổi thức tỉnh bản thể Võ Hồn Sharigan, theo đó mà đến còn có Hokage tâm tình thành thần hệ thống.Từ nay về sau, hắn tại ác miệng trên đường càng chạy càng xa.Bát Môn Độn Giáp chiến thiên hạ, Susano có thể định càn khôn!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện