Thông tin truyện

Mài 10 Năm Kiếm Ta Rốt Cuộc Có Thể Lãng

Mười năm mài một kiếm, chỉ vì nhất sớm phong mang!Xuyên qua cũng được hơn một năm tới võ hiệp thế giới trò chơi bên trong, Bạch Lễ cảm thấy mạng chỉ có một, nhất đi lên liền hận thiên hận địa, bị giống như đuổi con thỏ giống nhau đuổi chạy trối chết, bơi ở bên bờ sinh tử cái này chủng nhiệm vụ vẫn là giao cho khác xuyên việt giả đi.Khẩu hiệu của chúng ta là, trước hèn mọn phát dục, đi qua chính mình với cái thế giới này biết trước tất cả trước luyện một cái hào .Mười năm không hót, nhất minh ta muốn thiên kinh địa động!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện