Thông tin truyện

Liêu Trai Giả Thái Tử

Thần Bút Liêu Trai - Liêu Trai Giả Thái Tử.

Thần hồn trên trời rơi xuống, thay mận đổi đào.

Ngươi nói ta một cái thân xuyên người làm sao lại trở thành các ngươi Thái tử rồi?

Người nào nghiên cứu quyết định?

Hừ!

Sẽ có một ngày đao nơi tay, giết hết thiên hạ phụ ta chó!

Chương mới nhất

    Danh sách chương

    Danh Sách Truyện