Thông tin truyện

Làm Ruộng Hệ Tu Tiên

Một tòa tiên phủ tiểu viện, một đầu thanh ngưu, ba mẫu linh điền.Bận bịu lúc trồng linh điền, nhàn rỗi cưỡi thanh ngưu dạo bước, không có việc gì vẽ cái bùa, luyện một chút kiếm, trêu chọc hồng nhan.Nhẹ nhõm làm ruộng, nhàn nhã tu tiên, chẳng phải sung sướng?Đom đóm các bạn đọc: 962785831

Danh sách chương

Danh Sách Truyện