Thông tin truyện

Kiếm Đạo Càn Khôn

Thế giới này vì cái gì không có nhân từ, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé? Trọng sinh trở về lăng thiên phàm, nhìn thấu này đồ phá hoại thế đạo. Hắn quyết tâm đúc lại thần thể, chuyên tu kiếm đạo, thế không cần bi kịch tái diễn, một lần nữa khống chế chính mình này một đời vận mệnh. Thiên vô tình, trảm chi! Mà vô tình, diệt chi! Thần vô tình, đồ chi! Thánh vô tình, sát chi! Nói vô tình, toái chi! Nếu mệnh cũng không tình đâu? “Ta đây liền không tin này mệnh!” Mệnh ta do ta không do trời. Kiếm đạo càn khôn! Lại lâm hoàn vũ!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện