Thông tin truyện

Khủng Bố Sống Lại

Thể loại:

Linh Dị

Khủng Bố Sống Lại

Ngũ trọc ác thế, Địa ngục đã không, ác quỷ sống lại, nhân gian như ngục.Thế giới này quỷ xuất hiện. . . Như vậy thần lại ở đâu?Cầu thần cứu thế, có thể trên đời đã mất thần, chỉ có quỷ.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện