Thông tin truyện

Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Khắc Kim Ma Chủ

Kiếp trước, Ngô Hạo vẫn cho là tiền chính là hết thảy.Đợi đến hắn xuyên qua...Hắn mới phát hiện,Xác thực như thế.Đó là cái liên quan tới khắc kim cố sự, giảng thuật một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân khắc kim trở thành Đại Ma Vương truyền thuyết.Khắc kim : hiểu theo kiểu Pay To Win ( Nạp tiền vào game )

Truyện hài, main biết suy nghĩ, đọc khá ổn, nhân vật phụ không não tàn.Cảnh giới :

* Khí cảnh

- Đoán Thể thất cảnh : Thung Công cảnh, Giá Thế cảnh, Bì Nhục cảnh, Cân Cốt Kính, Tạng Phủ cảnh, Huyết Tủy cảnh, Kinh Lạc Kính

- Luyện Khí thất cảnh : ( Từ một đến bảy )

- Tiên Thiên bảy tầng

* Thần cảnh ( Luyện khí hóa thần ) hay còn gọi Thần Kính

- Kim Đan cửu chuyển

- Võ Hồn cửu biến

- Nguyên Thần cửu trọng thiên

......

......

Danh sách chương

Danh Sách Truyện