Thông tin truyện

Hung Mãnh Nông Phu

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Ảo

Hung Mãnh Nông Phu

Xuyên qua thành một cái nông phu?Không có vấn đề, dù sao anh hùng không hỏi xuất thân.Huống chi ta còn có thể trông thấy thanh thuộc tính, bắt đầu liền có một cái kim thủ chỉ là thật là thơm a.Nhưng là chờ chút, giống như nơi nào có điểm không đúng.Lãnh chúa đại nhân lấy ra đó là cái gì?Chỉ thấy bạch quang lóe lên, lại có một cái nông phu khiêng cuốc ngơ ngác ngốc ngốc xuất hiện...

Danh sách chương

Danh Sách Truyện