Thông tin truyện

Hồng Hoang: Ta Là Ngưu Lang

Tô Trần xuyên việt Hồng Hoang, cư nhiên trở thành trong truyền thuyết Ngưu Lang, khi hắn gần đối mặt bên trên Ngân Hà trì đi lấy đi Chức Nữ y phục, sau đó khiến cho Chức Nữ trở thành hắn thê tử thời điểm, thành công kích hoạt rồi thần cấp tuyển trạch hệ thống.

“Tuyển trạch 1: Không hề làm gì! Thưởng cho: Bàn Đào một cái!”

“Tuyển trạch 2: Dựa theo lão ngưu lời nói, lấy đi Chức Nữ y phục, khiến cho Chức Nữ gả cho chính mình! Thưởng cho: Cửu Chuyển Kim Đan một viên!”

“Tuyển trạch 3: Đem hết thảy tiên nữ y phục đều lấy đi! Thưởng cho: Bàn Cổ Đại Thần Tâm Đầu Tinh Huyết một giọt!”

Chứng kiến hệ thống cấp cho tuyển trạch, Tô Trần biểu thị: Tiểu hài tử mới làm tuyển trạch, ta toàn bộ đều muốn!

Chương mới nhất

    Danh sách chương

    Danh Sách Truyện