Thông tin truyện

Hồng Hoang Lịch

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Ảo

Hồng Hoang Lịch

Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sựKia là nhân loại trầm luân tại vô biên huyết sắc bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, muốn sống không được, muốn chết không xong niên đạiKia một ngày, một cái tên là Bàn bộ lạc, ra đời một cái tên là Cổ hài nhiKia một ngày, một cái tên là Hồng bộ lạc, ra đời một cái tên là Quân hài nhiKia một ngày, một cái tên là Lý bộ lạc bên trong, ba huynh đệ ngay tại kéo dài hơi tànKia một ngày, một cái tên là A bộ lạc, ra đờiKia là phát sinh ở cực kỳ lâu thật lâu trước đó phát sinh cố sựKia là nhân loại lấy vô tận phấn đấu, ngàn vạn hi sinh mà cuối cùng khai thiên tịch địa cố sự, kia làHồng Hoang lịch!Cvt: Tác giả Vô Hạn Khủng Bố

Danh sách chương

Danh Sách Truyện