Thông tin truyện

Hogwarts Học Sinh Chuyển Trường

【 phi Lô mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Hogwarts chuyển trường sinh 】"Harry Potter phải chết!""Dewey Dreas phải chết!"Hai cái Voldemort trăm miệng một lời nói."Ta không có cái loại này cuồng vọng học sinh!"Snape sắc mặt tái xanh."Đông phương có câu, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tiền lãng tử tại sa than thượng."Dumbledore cảm thán một câu.Đối với lần này, Dewey biểu thị:"Truyền kỳ chính là ta, ta chính là truyền kỳ."Phi Lô mạng tiểu thuyết nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước.