Thông tin truyện

Hogwarts Giáo Sư Mới

Năm 1992 mùa hè, Hogwarts sắp sửa mở một môn hoàn toàn mới chương trình học, cần một vị giáo sư mới tin tức, thông qua ( Nhật báo Tiên tri ),( Kẻ Lý Sự ) các loại báo chí, rất nhanh sẽ truyền khắp ma pháp giới, vì đó ý động người đếm không xuể, dồn dập viết thư đưa đến Hogwarts.Hạ Nhiên · Fremont, làm từ Hogwarts tốt nghiệp tám năm phù thủy, hắn cũng nghĩ trở lại Hogwarts cũng đảm nhiệm giáo sư chức vị, hơn nữa hắn còn thu được Dumbledore hiệu trưởng hồi âm, mời hắn mấy ngày sau đi Hogwarts tham gia phỏng vấn, cao hứng sau khi, Hạ Nhiên phát hiện mình có một cái việc cấp bách, hắn nhất định phải hướng mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là bộ phép thuật thứ nhất bộ ngành sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng, đưa ra từ chức!

----------

Về tên của main thì tác có giải thích rồi, main có huyết thống TQ nên tên nửa tây nửa tàu

Như nhiều việt kiều có tên nửa tây nửa việt: Dustin Nguyễn, Chris Nguyễn....

Danh sách chương

Danh Sách Truyện