Thông tin truyện

Tên Hòa Thượng Này Làm Ruộng Liền Mạnh Lên

Tên sách lại gọi: 《 lão nạp sẽ chỉ làm ruộng 》, 《 hòa thượng này mạnh đến mức quá mức 》, 《 làm ruộng liền mạnh lên hòa thượng 》, 《 hòa thượng làm ruộng mạnh lên hệ thống 》.Lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái tiểu hòa thượng cùng lão hòa thượng. . .Ngạch. . . Giang Đào xuyên qua thành cái này lão hòa thượng!"A di đà phật, lão nạp sẽ chỉ làm ruộng, không biết tu luyện, càng không có tu vi cảnh giới."Tĩnh Tâm hòa thượng (Giang Đào) nhẹ nhàng một chưởng vỗ lật một người Phân Thần Kỳ cường giả, bất đắc dĩ nói.PS: Thứ 2 ra c.............

Danh sách chương

Danh Sách Truyện