Thông tin truyện

Duy Ta Chính Tà Chi Lộ

Thể loại:

Huyền Ảo

Duy Ta Chính Tà Chi Lộ

PS: TRUYỆN NÀY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA TÁC NÊN CÓ CHÚT SAI SÓT MỌI NGƯỜI THÔNG CẢMLâm Mạch thân mang hệ thống trùng sinh đến võ lâm thịnh thế, không chỉ có thông qua nhiệm vụ có thể tập được kiếp trước tiểu thuyết truyền hình điện ảnh trò chơi biết võ học nhân vật các loại Thần công .Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong 4 đầu lông mày Lục Tiểu Phụng .Thiên Hạ Đệ Nhất bên trong nhập ma đã sâu Quy Hải Nhất Đao .Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 2 bên trong hào hiệp Vương Tiểu Hổ .Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ bên trong kiêu hùng Tuyệt Vô Thần .Kim Quang Bố Đại Hí bên trong vui vẻ nam hài Hắc Bạch Lang Quân Nam Cung Hận .Hiệp Khách Phong Vân Truyện bên trong không biết là võ lâm minh chủ vẫn là Ma đạo bá chủ hoặc là thời không người lữ hành Đông Phương Vị Minh .Còn có thể thông qua nhập vào thân công năng, làm những này hoặc chính hoặc tà nhân vật truyền kỳ lại hiện ra giang hồ .Bán Thần bán tiên cũng Bán Thánh, tự chính tự tà tự phong ma .Chưởng xuất huyết nhận vạn đạo mang, độc lĩnh thiên hạ tiếu thương sinh .Cảnh giới: (1) Luyện Thể, (2) Luyện Tuỷ, (3) Luyện Khí, (4) Hậu Thiên, (5) Tiên Thiên, (6) Trọng Tố ( Thốt Thể, Nắn Cốt, Ngưng Thần),(7) Âm Dương, (8) Thiên Nhân Hợp Nhất, (9)Chân Võ, (10) Dương Thần, (11) Thiên Địa, (12) Phá Toái,

Danh sách chương

Danh Sách Truyện