Thông tin truyện

Đỉnh Luyện Thần Ma

Luyện Thần Đỉnh! Đỉnh luyện thiên địa vạn vật!Diệp Tử Phàm! Một thanh niên thời hiện đại, cơ duyên được đến Luyện Thần Đỉnh!

Còn trùng sinh đến một thế giới lấy võ vi tôn dị giới Đại Lục!Dựa vào cái này Luyện Thần Đỉnh, hắn có thể đi đến Đại Lục đỉnh phong?Cảnh giới: Võ Mạch - Siêu Phàm - Chân Huyền - Pháp Thần - Thông Thần - Hóa Thần - Thánh Vương - Thánh Hoàng- Thánh Đế - Chân Thần...P/s: Vui lòng ủng hộ qua tk:

Stk: 63510000920910

Ngân hàng : BIDV

Danh sách chương

Danh Sách Truyện